Andrej Hlinka a Poľsko

Andrej Hlinka a Poľsko

Verbum historiae pojednáva v novej štúdii o slovensko-poľských vzťahoch i Andrejovi Hlinkovi.

Téme sa venuje prof. Róbert Letz, PhD. Časopis VERBUM HISTORIAE 1/2019 si môžete stiahnuť tu. Od s. 7 nájdete spomínaný text: 

 
"Vzťah Andreja Hlinku k Poľsku a Poliakom určovali hlavné ideové postuláty jeho politiky: katolicizmus, slovenský patriotizmus a presvedčenie o potrebe slovanskej vzájomnosti. Hlinkov katolicizmus bol najsilnejším spájajúcim momentom. Jeho slovenský patriotizmus, z ktorého vyvieralo úsilie o autonómiu Slovenska a opozičnosť voči pražskému centralizmu bolo v Poľsku prijímané rovnako kladne. Inak to však bolo s druhou stránkou Hlinkovho slovenského patriotizmu, ktorá kategoricky trvala na vrátení častí území Oravy a Spiša, odstúpených po prvej svetovej vojne Poľsku. V tomto bode poľskí politici a verejnosť Hlinku nepodporovali. Hlinka nebol polonofilom, ale bol politikom, ktorý sa principiálne usiloval o dobré vzťahy s Poľskom, ktoré by viedli k širšiemu dorozumeniu v strednej Európe."