Andreja Hlinku treba posudzovať v európskom kontexte

"Ak sa dnes diskutuje na Slovensku o politickej atmosfére, zhodne sa konštatuje, že z politiky sa vytratil veľký sen alebo ideál. Andrej Hlinka bol na vrchole politiky takmer 40 rokov. Nebol jediný v novodobých dejinách Slovenska zo slovenských politikov, ktorí strávili na tomto poli podobný čas a vykonali isto mnoho dobrého. Ale iba on zostáva národnou legendou."

Prečítajte si príhovor Františka Mikloška, ktorý odznel pri uvádzaní knihy Róbert Letz: Andrej Hlinka, Vo svetle dokumentov v bratislavskom Dome Quo vadis, 26. mája 2015.

Odkaz: https://www.postoj.sk/4587/andreja-hlinku-treba-posudzovat-v-europskom-kontexte