Hlinka navrhol postaviť pamätník Svätoplukovi

Vyjadril sa tak pre noviny Slovenský národ v roku 1926.

"Pomer Slovákov k Maďarom je určený Černovou. Černová je výstražným mementom pre každého Slováka. Maďari nemali žiadneho práva bojovať za obnovu integrity Uhorska, našou povinnosťou je však dbať, aby tradícia Veľkomoravskej ríše nevymizla z pamäti nášho ľudu. Nie je to imperializmus čsl. ľudu, ale poučná tradícia, že sme mali svoj štát už pred príchodom Maďarov do strednej Európy. Dokiaľ stavajú v Pešti iredentistické pomníky, nemôžeme žiť v optimizme, že Maďari sa uspokoja so svojím osudom. Proti Maďarom nutné byť na stráži. Naša vláda nech pokladá za svoju povinnosť vybudovať v Bratislave pomník Svatoplukovi, ktorý by bol náležitou odpoveďou na ich iredentistické pomníky v Pešti."

Andrej Hlinka v novinách Slovenský národ 30. mája 1926 (roč. 2, č. 120, s. 2)