Miroslav Vetrík: Hlinka: Slovenský Mojžiš

Miroslav Vetrík: Hlinka: Slovenský Mojžiš

Ako bol Mojžiš pre Židov, tak Andrej Hlinka bol pre nás Slovákov.

Andrej Hlinka je náš slovenský Mojžiš. Vyviedol slovenský národ z otroctva maďarizácie v Uhorsku, kde Slováci boli dobrí len na tú najpodradnejšiu prácu.
 
Červené more bola krvavá prvá svetová vojna, kde vyše 70 000 Slovákov prišlo o život, aby bojovali za sebecké záujmy cudzích vladárov.
 
Viedol nás po púšti čechoslovakizácie, kedy synom a dcéram slovenských materí upierali práva samostatného a svojbytného národa. Ako Mojžiš nasýtil putujúci ľud na púšti, tak aj Hlinka sa usiloval pozdvihnúť hospodársky a kultúrne slovenský národ založením družstevnej banky, zakladaním potravinových spolkov, podporovaním slovenčiny,  vydávaním slovenských kníh a hlavne svojím príkladom života podľa kresťanských hodnôt.
 
Ako Mojžiš do zaľúbenej zeme nevstúpil, tak aj Hlinka sa autonómie a samostatného štátu už nedožil. Zomrel na úpätí vrchu s pohľadom upretým na zasľúbenú zem slovenskej štátnosti. A takisto ako nepoznáme, kde sa nachádza Mojžišov hrob, nepoznáme, kde spočíva Hlinkovo telo.
 
Keby nebolo Mojžiša, nebolo by židovského národa. Keby nebolo Hlinku, Slováci by sa stratili v prepadlisku dejín. Preto je podľa mňa Andrej Hlinka právom otec nášho národa a zaslúži si ocenenie aj ako najväčší Slovák.
 
Miroslav Vetrík
Autor je organizátor Korunovačných slávnosti v Bratislave.
 
SMS do konca apríla 2019 zasielajte na číslo 9977 v tvare NAJSLOVAK 3. Ďakujeme! 

Projekt AndrejHlinka.sk môžete podporiť vaším dobrovoľným príspevom na č. účtu SK76 8360 5207 0042 0408 4048 (mBank). Ďakujeme! 

 

 

Prečítajte si aj ostatné diskusné príspevky k téme 

"najväčší Slovák" a "Andrej Hlinka":

Peter Zmátlo: Voči Najväčšiemu Slovákovi mám výhrady
 
Pavol Stano: Hlinkov kód
 
Miroslav Vetrík: Hlinka: Slovenský Mojžiš
 
Lukáš Obšitník: Hlinka prispel k tomu, že slovenský národ si obhájil svoju existenciu
 
Ján Cimra: Obraz otca
 
Ľuboslav Hromják: Andrej Hlinka a jeho miesto v dejinách slovenského národa
 
VIDEO: Beáta Katrebová Blehová
 
Anketa: Andrej Hlinka ako najväčší Slovák?