Hlinka v Ružinove: 81 rokov po smrti

Hlinka v Ružinove: 81 rokov po smrti

Spomienku na 81. výročie smrti Andreja Hlinku v Ružinove napísal Pavol Stano.

Pri pamätníku Andreja Hlinku v Bratislave-Ružinove sa 16. augusta 2019, vo výročitý deň smrti otca národa, konala tradičná pietna spomienka, ktorú zorganizovala Spoločnosť Andreja Hlinku a občianske združenie Dedičstvo otcov. V hojnom počte sa na nej stretli tí, ktorí chápu, aký obrovský a nezastupiteľný význam má Andrej Hlinka v našom národnom vývine.

Podujatie pripravila Dr. Daniela Suchá, ktorá na úvod predniesla Modlitbu Janka Silana, napísanú pri príležitosti Hlinkovho úmrtia. Dielo Andreja Hlinku a jeho odkaz pre dnešok výstižne zhrnul historik Anton Hrnko. O umelecké dotvorenie programu sa pričinili sólista opery SND Ivan Ožvát a huslistka Katarína Jabloková. 

Podujatie svojím dôstojným priebehom poukázalo na to, že zdravé, prakticky zamerané hlinkovské vlastenectvo má opodstatnenie aj 81 rokov po jeho smrti, ak sa necháme inšpirovať jeho verejným pôsobením a prijmeme za svoj jeho príklad oddanosti národu, činorodej práce pre všeobecné dobro, či odvahy byť verný pravde.

Ako naznačujú Pavlom Stanom na záver citované slová Andreja Hlinku, ktoré povedal v roku 1907 pri rozchode s uhorskou ľudovou stranou, ešte stále by sme ho tu potrebovali: „Ľudovú stranu rozumiem demokratickú, s citom ľudu zrastenú. Som vždy a všade ľudový. Moje ľudáctvo nevrcholí v brýzganí na politických protivníkov, ani sa nevyčerpá jalovou kritikou nepriateľa. Moje ľudáctvo je pozitívne. ... Nehľadím na svet z obloka fary, ani panskej kurie, ale leviu časť chcem brať v boji. Dnes sa uťahujem od politiky vašej, ale nie od politiky ľudovo demokratickej do tých čias, pokiaľ náš ľud nebude natoľko politicky zrelý, že bude na svojich nohách vedieť chodiť a falošných prorokov odmršťovať.“