Pavol Stano: Hlinkov kód

Pavol Stano: Hlinkov kód

Čo si myslí o Hlinkovi ako najväčšom Slovákovi vydavateľ Pavol Stano?

Televízna šou ponúkla možnosť zamyslieť sa nad našimi osobnosťami a dejinami. Hoci ju netreba brať priveľmi vážne a mnohí sa s týmto formátom odmietli stotožniť, k jej vecnému jadru možno pristúpiť aj s istou dávkou rešpektu. Veď nejde o fazuľky, ak uznávame, že zdravé vedomie o vlastnej minulosti je jedným z podstatných prvkov, z ktorých si budeme integritu –osobnú, či národnú. 
Nejde o fazuľky, ak uznávame, že zdravé vedomie o vlastnej minulosti je jedným z podstatných prvkov, z ktorých si budeme integritu –osobnú, či národnú. 
Svoj  názor, že za najväčšieho Slováka možno považovať Andreja Hlinku, opieram o presvedčenie, že najlepšie napĺňa kritérium, ktoré treba pri takomto posudzovaní uplatniť: ako sa tá-ktorá osobnosť pričinila o všeobecné dobro slovenského národa.

Najväčší Slovák Andrej Hlinka

V živote Andreja Hlinku totiž nachádzam taký počet položiek, ktoré sem môžeme zarátať, že ich súpis by nik neprekonal – nielen z hľadiska množstva, ale najmä dosahu, ktorý so sebou niesli. Ako aktívny činiteľ bol pri všetkom dôležitom, čo sa od konca 19. storočia až do jeho smrti v auguste 1938 na Slovensku udialo. Stačí si spomenúť na tie hlavné udalosti, ktoré sú azda celkom známe. Každá etapa jeho života, každý segment – kňazský, sociálny, kultúrny, publicistický, politický ‒ jeho činnosti má v sebe do dôsledkov zakomponovaný jemu vlastný jedinečný kód, v ktorom išlo vždy o slovenskú pravdu, právo a spravodlivosť. Aj vďaka svojim duchovným a osobnostným dimenziám vychádzal z jednotlivých zápasov v konečnom dôsledku ako víťaz, posúvajúc krok po kroku Slovákov k vyšším métam – zo stavu „neexistencie“ do pozície moderného suverénneho politického národa.  
Ako aktívny činiteľ bol pri všetkom dôležitom, čo sa od konca 19. storočia až do jeho smrti v auguste 1938 na Slovensku udialo. 
Zrejme si to do veľkej miery naši súčasníci ani dobre neuvedomujú, za čo mu vďačia. Cudzie záujmy a cudzorodé vplyvy zanechali (doteraz zanechávajú) vo vedomí mnohých mentálne vzorce, ktoré možno spokojne nazvať pokriveným obrazom reality. Tomu sa nevyhol ani Andrej Hlinka. Inak by mu titul „najväčší Slovák“ nemohol uniknúť. 
 
Ja hovorím, vďaka Bohu za Hlinkov kód!
 
PhDr. Pavol Stano
Autor je vydavateľ a organizátor podujatí k A. Hlinkovi.
 
Tento článok vznikol v spolupráci so Spoločnosťou Andreja Hlinku.
 
SMS do konca apríla 2019 zasielajte na číslo 9977 v tvare NAJSLOVAK 3. Ďakujeme! 

Projekt AndrejHlinka.sk môžete podporiť vaším dobrovoľným príspevom na č. účtu SK76 8360 5207 0042 0408 4048 (mBank). Ďakujeme! 

 

 

Prečítajte si aj ostatné diskusné príspevky k téme 

"najväčší Slovák" a "Andrej Hlinka":

Peter Zmátlo: Voči Najväčšiemu Slovákovi mám výhrady
 
Pavol Stano: Hlinkov kód
 
Miroslav Vetrík: Hlinka: Slovenský Mojžiš
 
Lukáš Obšitník: Hlinka prispel k tomu, že slovenský národ si obhájil svoju existenciu
 
Ján Cimra: Obraz otca
 
Ľuboslav Hromják: Andrej Hlinka a jeho miesto v dejinách slovenského národa
 
VIDEO: Beáta Katrebová Blehová
 
Anketa: Andrej Hlinka ako najväčší Slovák?