Lukáš Obšitník: Hlinka prispel k tomu, že slovenský národ si obhájil svoju existenciu

Lukáš Obšitník: Hlinka prispel k tomu, že slovenský národ si obhájil svoju existenciu

O "najväčšom Slovákovi" Andrejovi Hlinkovi napísal aj publicista Lukáš Obšitník.

Viacero osobností našej histórie, ak aj bránili slovenskú otázku voči maďarizácii, často videli budúcnosť v spojení slovenského národa s českým nielen čo sa týka spolupráce, ale aj v zmysle samotnej existencie. Po čase mali splynúť.Patrili tu do istej miery napr. aj viacerí štúrovci alebo neskorší vrcholoví politici ČSR. Hlinka neustúpil ani v jednom prípade.
 
Žil v čase, keď sa o týchto veciach rozhodovalo a ako zakladateľ a líder najsilnejšej slovenskej politickej strany hlavnou mierou prispel k tomu, že slovenský národ si svoju existenciu obhájil. Dnes už tento zápas veľmi nedoceňujeme, ale vtedy išlo o veľa. Hlinka osobne bol za to väznený, jeho farníci za to, že sa ho zastávali, prišli v Černovej o život. Neskôr čelil nátlaku čechoslovakizmu a dožadoval sa plnenia Pittsburskej dohody. Čelil aj pražskému tlaku namierenému proti katolíckemu duchu slovenského prostredia.
 
Bol známy aj svojim zápasom napr. proti alkoholizmu či korupcii, spolupracoval so židovskou obcou, organizoval ekonomický život a naprieč všetkými regiónmi budoval slovenskú sebestačnosť. Nebol bez chyby, ale celkovo Slovensko výrazne pozdvihol a o jeho význame svedčí aj jeho pohreb, na ktorý si ho prišlo uctiť viac ako 50-tisíc ľudí vrátane politických súperov. 
 
"Žil v čase, keď sa o týchto veciach rozhodovalo a ako zakladateľ a líder najsilnejšej slovenskej politickej strany hlavnou mierou prispel k tomu, že slovenský národ si svoju existenciu obhájil. Dnes už tento zápas veľmi nedoceňujeme, ale vtedy išlo o veľa."
 
Súťaž Najväčší Slovák prispieva k tomu, že opäť diskutujeme o svojej minulosti, čo je samo osebe výborné, ale podobne ako iní mám k jej podobe výhrady. Do veľkej miery je to povrchné.  Viaceré osobnosti sa do finálnej desiatky dostali skôr na základe momentálnej popularity vo verejnosti ako pre svoj celkový historický význam. Trochu som očakával, či Sagan nebude nasledovať pokorný príklad Mariky Gombitovej, škoda, že sa tak nestalo.
 
Sporný je podľa mňa aj problém národnosti: sv. Cyril a Metod mali nepochybne na Slovensko veľký pozitívny vplyv, ale Slovákmi neboli. Ctiť si ich treba, prispeli k nášmu rozvoju viac ako mnohí z nás, ktorí Slovákmi sme. Len by sa zišlo lepšie si určiť kategórie súťaže. Podľa mňa takisto platí otáznik pri slove „najväčší“. V rôznych obdobiach žili osobnosti, ktoré v kontexte svojej doby pozitívne ovplyvnili život na našom území, ale nemyslím si, že sa dá určiť, ktorá z nich bola tá úplne „najväčšia“. Porovnávať zásluhy osobností ponad podmienky rôznych storočí je vždy problematické.
 
Myslím, že Hlinka zažil svoj politický vrchol v prvých desaťročiach 20. storočia. Neskôr podľa mňa už nebol až tak dobre zorientovaný a na úplnom konci jeho života už viaceré dôležité veci išli mimo neho. Jeho meno počas druhej svetovej vojny zneužili. No pre svoju hlavnú činnosť, ktorá sa síce nedoceňuje, ale pre Slovensko bola principiálne dôležitá, určite patrí medzi najvýznamnejších Slovákov.  
 
Lukáš Obšitník
Autor je publicista. 
 
SMS do konca apríla 2019 zasielajte na číslo 9977 v tvare NAJSLOVAK 3. Ďakujeme! 

Projekt AndrejHlinka.sk môžete podporiť vaším dobrovoľným príspevom na č. ú. SK76 8360 5207 0042 0408 4048 (mBank). Ďakujeme! 

Prečítajte si aj ostatné diskusné príspevky k téme "najväčší Slovák" a "Andrej Hlinka":

Peter Zmátlo: Voči Najväčšiemu Slovákovi mám výhrady
 
Pavol Stano: Hlinkov kód
 
Miroslav Vetrík: Hlinka: Slovenský Mojžiš
 
Peter Sokolovič: Slovenský národ nezmizol z mapy v Európy. Môžeme sa slobodne rozvíjať
 
Ján Cimra: Obraz otca
 
Ľuboslav Hromják: Andrej Hlinka a jeho miesto v dejinách slovenského národa
 
VIDEO: Beáta Katrebová Blehová
 
Anketa: Andrej Hlinka ako najväčší Slovák?