Peter Zmátlo: Voči Najväčšiemu Slovákovi mám výhrady

Peter Zmátlo: Voči Najväčšiemu Slovákovi mám výhrady

Každá osobnosť ma pozitívne i negatívne vlastnosti. Niekto má tých pozitívnych viac, iný menej, podobne je to s tými negatívnymi. Andrej Hlinka v tomto smere nebol výnimkou. Pri ňom by som si dovolil to bližšie vysvetliť, píše Peter Zmátlo z Katedry histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Andrej Hlinka bol predovšetkým katolíckym kňazom a veľkým slovenským národovcom a vlastencom. V období Rakúsko-Uhorska bojoval tento liptovský kňaz za slovenský národ oduševnene, s vytrvalosťou a zarytosťou jemu vlastnou. Bolo to v období, kedy mnohí neskorší "veľkí" Slováci sa k svojmu národu hanbili priznať a objavili svoju "slovenskosť" až po roku 1918, kedy to už nebolo hrdinstvo, ale skôr povinnosť. 

Obetavý kňaz

Hlinka bol teda predovšetkým obetavým kňazom a urobil toho veľa v mnohých spoločenských oblastiach počas celého svojho života najmä pre občanov Černovej a Ružomberka. Nie je preto náhoda, že do súčasnosti pozitívny "Hlinkov duch" akoby bol stále živým v Ružomberku a jeho okolí. Poznám to z vlastnej skúsenosti, keďže pracujem v Ružomberku na univerzite už viac ako 20 rokov. Takže duchovná a kňazská činnosť pre ľudí z Ružomberka a okolia bola zo strany Hlinku veľmi pozitívna v uhorskom i československom období. Keby bola anketa o najväčšieho Slováka hypoteticky v roku 1918, teda na konci Rakúsko-Uhorska a začiatku prvej ČSR, určite by bol A. Hlinka veľkým favoritom spoločne s M. R. Štefánikom. 

Hlinka ako predseda Slovenskej ľudovej strany

Pri hodnotení Hlinku ako politika a predsedu Slovenskej ľudovej strany v uhorskom a najmä československom období už toľko pozitív nevidím, pretože demokratická politika potrebuje konštruktívnu debatu a hľadanie kompromisov a Hlinka pre svoju ťažkú povahu (tvrdohlavosť, neústupčivosť) nebol schopný a ani ochotný hľadať kompromisy či konštruktívne debatovať v záujme nájsť optimálne riešenia. Slovenskú spoločnosť, najmä po roku 1918, preto skôr rozdeľoval, než spájal. Ľudia z ľudáckeho politického tábora a katolíci - veriaci, nielen na Liptove, ho velebili, obdivovali, tí druhí - demokrati, liberáli, čechoslovakisti i ďalší ho nemali v láske, práve naopak, mnohí ho doslova neznášali. Môžeme tu nájsť podobnosti s vnútropolitickým vývojom u nás na Slovensku po roku 1989 - podobne slovenskú spoločnosť rozdeľoval Mečiar či teraz Fico. Hlinku je s nimi ťažko porovnávať (kňaza s komunistom), ale ide mi o vysvetlenie a pochopenie smerovania určitých politikov v slovenskom priestore v minulosti či dnes.

Anketa RTVS Najväčší Slovák a Andrej Hlinka

K súčasnej ankete o najväčšieho Slováka mám veľa výhrad, neuznávam ju v tejto podobe, ako je pripravená a režírovaná. Viem, že aj v iných štátoch sa uskutočnili podobné ankety, ale Slováci mohli byť šikovnejší, a mohli pripraviť anketu podľa jednotlivých spoločenských oblastí, kde by to bolo už hodnovernejšie.
Určite by bola vhodnejšia anketa o "najväčšieho" slovenského politika (političku), vedca, športovca a pod. Nemôžeme predsa porovnávať sv. Cyrila a Metoda so súčasným cyklistom Saganom a našli by sme tam plno iných anomálií. Preto túto anketu vôbec neuznávam - už z naznačených dôvodov a beriem ju len ako zábavu.
A. Hlinka mal navyše smolu, že v tom televíznom dokumente ho obhajoval nekompetentný obhajca, čo sa ukázalo pri následnej diskusii obhajcu s historikmi (kritikmi), z ktorej som mal dojem, že obhajca mnohé veci o Hlinkovi akoby počul prvý raz vo svojom živote. Ten film a "obhajoba" Hlinkovi veľmi nepomohli, práve naopak. Napríklad taký Sagan mal výbornú obhajobu i v diskusii bol len chválený - takže keby som sa mal rozhodnúť podľa zhliadnutých týchto dvoch dokumentov a následných diskusií, tak dám hlas Saganovi. Ale môžu sa títo dvaja vôbec porovnávať? Nemôžu, a preto je celá anketa z môjho pohľadu kontroverzná.
 
Mgr. Peter Zmátlo, PhD., historik
 
SMS do konca apríla 2019 zasielajte na číslo 9977 v tvare NAJSLOVAK 3. Ďakujeme! 

Projekt AndrejHlinka.sk môžete podporiť vaším dobrovoľným príspevom na č. účtu SK76 8360 5207 0042 0408 4048 (mBank). Ďakujeme! 

 

 

Prečítajte si aj ostatné diskusné príspevky k téme 

"najväčší Slovák" a "Andrej Hlinka":

Pavol Stano: Hlinkov kód
 
Miroslav Vetrík: Hlinka: Slovenský Mojžiš
 
Lukáš Obšitník: Hlinka prispel k tomu, že slovenský národ si obhájil svoju existenciu
 
Ján Cimra: Obraz otca
 
Ľuboslav Hromják: Andrej Hlinka a jeho miesto v dejinách slovenského národa
 
VIDEO: Beáta Katrebová Blehová
 
Anketa: Andrej Hlinka ako najväčší Slovák?