Príbeh: Poštová známka Andreja Hlinku z roku 2014

Príbeh: Poštová známka Andreja Hlinku z roku 2014

Martin Činovský patrí k najznámejším slovenským výtvarným umelcom. Stvárnil aj Andreja Hlinku, kňaza a politika.

Martin Činovský patrí k najznámejším slovenským výtvarným umelcom. Je žiakom Albína Brunovského a v súčasnosti pôsobí ako docent Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Svoju grafickú špecializáciu si rozšíril v odbore rytectva poštových známok. V roku 1986 realizoval svoju prvú poštovú známku a v roku 1993 sa stal tvorcom prvej poštovej známky Slovenskej republiky. Za 24 rokov existencie samostatnej slovenskej známkovej tvorby realizoval vyše 150 výtvarných návrhov a rytín emisií poštových známok. Podieľal sa na založení špecializovanej tlačiarne zameranej na oceľotlač z plochých platní. Touto technológiou sa tlačia umelecky najhodnotnejšie poštové známky. 

           Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo platnosť poštovej známky „Osobnosti: Andrej Hlinka (1864 – 1938)“ s nominálnou hodnotou 0,80 €. Známka vyšla pri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku.  Ide o vôbec prvú poštovú známku, venovanú osobnosti A. Hlinku po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Jej tvorcom je práve doc. Činovský. Známka sa v poštovom styku používa od 26. 9. 2014.

Má rozmery 27,2 × 34,2 mm vrátane perforácie a vytlačila sa technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na upravených tlačových listoch so 4 známkami. V medzihárku je umiestnený Hlinkov podpis a erb Ružomberka – prepichnutá ruža. V spodnej časti tlačového listu sa nachádza zdobený krížik na retiazke. Celkový náklad známky bol 200000 kusov.

Súčasne s poštovou známkou vyšla aj obálka prvého dňa (FDC) s domicilom Ružomberok na pečiatke. Na FDC je zobrazená časť budovy mauzólea A. Hlinku v Ružomberku doplnená bielo-modro-červenou stuhou. Pečiatka na FDC obsahuje motív pôdorysu kostola z Černovej – Hlinkovho rodiska. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Autorom výtvarných návrhov emisie, oceľorytiny známky a FDC je doc. Činovský.  

Treba poznamenať, že v známkovej tvorbe má už doc. Činovský s A. Hlinkom skúsenosti. Podľa návrhu Jozefa Baláža totiž vytvoril známku s Hlinkových portrétom. Táto známka vyšla 27. septembra 1991, teda ešte v čase existencie Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Jej nominálna hodnota bola 10 Kčs a náklad 5 370 000 kusov.

Na tomto mieste s láskavým dovolením autora zverejňujeme zaujímavú cestu, ktorá viedla od fotografie až po poštovú známku s obrazom A. Hlinku z roku 2014.  

Martin Činovský: Poštová známka Andreja Hlinku z roku 2014

Sľúbili sme vám dnes článok, tak nech sa páči :-) Zobrali sme si na mušku poštovú známku, ktorú vytvoril docent Martin Činovský. Ten patrí k najznámejším slovenským výtvarným umelcom. Je žiakom Albína Brunovského a v súčasnosti pôsobí ako docent Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Doc. Činovský stvárnil ako vôbec prvý poštovú známku nášho Slovenska, dokonca už v roku 1991 pripravil "poštovú podobizeń" Andreja Hlinku. Viac článku: http://www.andrejhlinka.sk/aktuality/postova-znamka-andreja-hlinku-z-roku-2014 Fotogaléria tu: http://www.andrejhlinka.sk/fotogaleria/detail?galleryIds=861

Posted by Andrej Hlinka on Thursday, June 1, 2017