Parlamentné prejavy: Európa potrebuje pokoj a tichú produktívnu prácu

90. schôdza Národného zhromaždenia, 26. 10. 1921. Rozprava k správe ministerského predsedu E. Beneša o situácii.

Předseda (zvoní): Slovo dále má pan posl. Hlinka.

Posl. Hlinka: Veľactené Národné shromáždenie! Pri vážnosti doby obmedzím sa výlučne na prečítanie deklarácie, ktorú podávam menom poslancov sdružených v ľudovom klubu:

Slávna snemovna! Menom klubu ľudových poslancov mám česť urobiť nasledujúce prehlásenie:

Dobrovoľne sme sa rozhodli za demokratickú a republikánsku formu nášho štátu. Túto formu chceme brániť všetkými možnými obeťami. (Výborně!) Pri počínaní Karola Habsburgského sa obnovujú v duši naše menovite, ale v duši slovenského národa všetky na ňom popáchané krivdy a nepravosti.

V pamäti našej sú ešte živé udalosti krvavej svetovej války. Ňou národom zadané rany ešte nezacelely, preto s celou rozhodnosťou zavrhujeme krok Karola Habsburgského, ktorý v sebe kryje zárodok a pokus novej vražedlnej a krvavej války. V tomto počínaní jeho a jeho prívržencov v našom bezprostrednom súsedstve vidíme úkladny krok nielen proti existencii nášho štátu, lež proti mieru celej centrálnej Evropy. (Tak jest!)

Európa potrebuje pokoj a tichú produktívnu prácu, aby sa hospodárske a sociálne pomery čím skôr skonsolidovaly.

Sme stranou kresťanskou a preto zaujímame stanovisko proti každej útočnej válke. Nakoľko by nám ale válka odkiaľkolvek nanútená bola, ľudová strana všetkých zemí našej Československej republiky, menovite ale slovensky národ sa neľaká žiadnych obetí.

Sme hotoví na ochranu nášho štátu, našej slobody a našich rodných práv doniesť každú obeť spolu s českými bratmi.

Dnes vidíme, že len konsolidovaná, pokojná a zdravá republika, ako aj v prvom rade skonsolidované Slovensko môže byť nepremožiteľnou hradbou mieru celej Evropy.

Krok Karola Habsburgského je namierený menovite proti existencii Slovenska.

Preto súhlasíme s prehlásením vlády i v tom, že návrat Karola Habsburgského nemôžeme považovať za vnútornú záležitosť Maďarska, ale za záležitosť existencie nášho štátu a mieru celej Európy. Následkom toho budeme vládu vo všetkom podporovať, aby otázka habsburgská definitívne riešena bola.

Prajeme si však, aby táto významná štátna otázka dľa možnosti v smysle prehlásenia ministerského predsedu bez prelievania krve vybavená bola.

Vláde v tejto ťažkej chvíli úplnú dôveru skladáme. (Hlučný potlesk.)

Viac na: http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/090schuz/s090002.htm