Andrej Hlinka a maliar Martin Benka

Osobnosť katolíckeho kňaza a politika Andreja Hlinku sa zvykne zjednodušene zaraďovať do politickej sféry.

Pritom nám unikajú jeho vzťahy s osobnosťami umeleckého života. Je málo známe, že Hlinka sa priatelil so zakladateľskou osobnosťou slovenskej maliarskej moderny Martinom Benkom. Martina Benku si veľmi vážil. Hoci sám nebol umelec, keď videl talent a zápal pre vec, neváhal ho povzbudiť a podporiť. Obe osobnosti určite spájala láska k hornatému Liptovu a jeho ľudu. Hlinka sa s Benkom stretával ešte pred rokom 1918, teda počas Rakúsko-Uhorskej monarchie. Svedectvom je aj táto pohľadnica z 27. septembra 1913, ktorú Benka napísal z Kráľovských Vinohradov, kde mal ateliér. Poslal ju po svojom návrate zo Slovenska, kde sa v Ružomberku stretol s Hlinkom. Benkova pohľadnica je vyjadrením vďačnosti za pekné chvíle strávené v Hlinkovej spoločnosti. Uložená je v Slovenskom národnom archíve v osobnom fonde A. Hlinku.