Príhovor Andreja Hlinku pri založení farnosti v Černovej

Samostatná katolícka farnosť vznikla v Ružomberku-Černovej až v roku 1929.

V mene najsvätejšej a nerozdielnej  Trojice!

V pocite veľkej úcty a piety, odhodlal som založiť samostatnú farnosť. Veľmi dobre si pamätám, akú obeť sme donášali, keď sme v blate, v plúští i horúčosti do kostola do Ružomberka chodili.

Boh milostivý žehnal práci a kroky naše. Aj keď sme kráčali po tŕnistej ceste a museli veľké obete priniesť, predsa sme mohli kostol postaviť a posvätiť, faru zbudovať a teraz i farnosť zriadiť.

Z vďaky k cirkvi a národu povstala táto farnosť. Láska a oddanosť veriacich nech ju ku cti Božej a spáse mojich rodákov udržuje.

Lúčim sa s mojimi veriacimi, lúčim sa s rodným miestom, kde som od roku 1905 ako ružomberský farár účinkoval.

Pokoj a Božie požehnanie nech sprevádzajú novú farnosť, jej veriacich i  jej pastierov.

(Upravené.)