Juraj Kuniak: Pomyselný krátky rozhovor s Andrejom Hlinkom

Juraj Kuniak: Pomyselný krátky rozhovor s Andrejom Hlinkom

 

Čo by ste odpovedali Vy sám na anketovú otázku, aký je odkaz Andreja Hlinku do súčasnosti?

Chrániť a rozvíjať dobré, pranierovať zlé prvky národnej povahy, podporovať právo, spravodlivosť a znášanlivosť. Nepovedal by Hviezdoslav i dnes „čo sme my iného než zberba, ktorá sama seba zdiera do deviatej kože, až sa i požerie“? Máte sa čomu učiť, aj keď ste už dosiahli samostatnú štátnosť, ktorej som sa ja nedožil. Hlavne demokracii. Československá republika po prvej svetovej vojne, ku ktorej som sa hlásil, predstavovala jeden z najdemokratickejších štátov, aké kedy vznikli.

Ako vnímate súčasný migračný pohyb našich vzdelaných a pracovitých mladých ľudí, čo v desaťtisícoch odchádzajú zo Slovenska?

Mladí ľudia sú plní snov a ich prirodzenou a krásnou ambíciou je tieto sny si naplniť. Chcú byť šťastní a hľadajú cestu ku šťastiu. Ak ich tá cesta vedie za hranice Slovenska, chyba nie je v nich, ale v štáte. Vaša štátna politika nie je zameraná na ľudí, ako sa to často proklamuje, a už vôbec nie na mladých ľudí, politici ju tvoria pre seba a svoje záujmové skupiny. Žiadna služba vlasti. Zašlo to až tak ďaleko, že sa stiera rozdiel medzi predstaviteľmi štátu a najväčšími zločincami. Charakterným a statočným ľuďom vládna moc ukazuje dlhý nos. Mladí ľudia na každom kroku narážajú na krivé zrkadlá. U vás sa mladí ľudia dokonca strieľajú... To už nie je Černovská tragédia, pre túto ani nemám meno. Atmosféra je neznesiteľná. V krajine vládne dusno. Treba vyvetrať, aby sa na Slovensku dalo dýchať, a potom mladých ľudí, najmä rodiny, viditeľne podporovať. Najvyšší zákon štátu, hneď po ústave, by mal byť zákon o rodine.

Myslíte, že sa dá tento vývoj zvrátiť?

Neviem. Sníval sa mi ťažký sen. Pod oknami ružomberskej fary defiloval čudný sprievod a skandoval: „Za tú našu angličtinu!“ Na mieste som skamenel a premenil som sa na sochu. Už sa ma na nič nepýtajte.

Juraj Kuniak

Autor je spisovateľ a vydavateľ.

na obr. upravené dielo Jozefa Hanulu "Andrej Hlinka" 

zdroj: webumenia.sk

 

Projekt AndrejHlinka.sk môžete podporiť vaším dobrovoľným príspevom na č. ú. SK76 8360 5207 0042 0408 4048 (mBank). Ďakujeme!