Majú americkí Slováci Hlinkov prst alebo slovenskú prsť?

Nie je to len jazykové okienko. Ale odbúranie mýtu, či sa v Clevelande nachádza prst Andreja Hlinku alebo kus slovenskej zeme. Prečítajte si viac v príspevku prof. Róberta Letza, PhD.

V slovenskom ústave v Clevelande pri opátstve Slovenských benediktínov St. Andrew's Abbey v štáte Ohio uchovávajú vzácnu pamiatku na osobnosť Andreja Hlinku. Na dvoch podstavcoch z čierneho a ružového žilkovaného mramoru je uložená malá drevená kazeta obitá strieborným plechom. Po otvorení kazety nevidno jej obsah, pretože ju pokrýva sklo a pod ním je vložená fotografia Andreja Hlinku krátko po smrti s ružencom v zložených rukách a s jednou ružou položenou na lôžku. Medzi americkými Slovákmi i u nás koluje informácia, že kazeta ukrýva prst Andreja Hlinku. Táto informácia bola medializovaná v roku 2012.

V skutočnosti však nejde o prst, ale o prsť, teda zem z hrobu Andreja Hlinku. Omyl vznikol odstránením mäkčeňa z písmena t.

To, že ide o prsť zeme, dokladajú fakty z návštevy zástupcu amerického katolíckeho Sokola Dominika Slobodu na Slovensku. Dominik Sloboda navštívil Slovensko koncom mája 1938 spoločne s delegáciou amerických Slovákov, ktorú viedol vtedajší predseda Slovenskej ligy Peter Hletko. Sloboda sa spolu s ďalšími členmi americko-slovenskej delegácie stretol s Andrejom Hlinkom v Bratislave a v Ružomberku. Ešte pred návratom do USA ho zastihla správa o Hlinkovej smrti. Preto sa rozhodol ostať na Slovensku a zúčastniť sa Hlinkovho pohrebu v Ružomberku. Vystúpil tu so smútočným príhovorom a denník Slovák uverejnil 24. augusta 1938 na prvej strane jeho rozlúčkový text: S Bohom, smutné Slovensko! Dominik Sloboda v ňom jasne napísal: „Nesiem si hrsť zeme slovenskej z hrobu Andreja Hlinku, na ktorej zemi som sľuboval v mene amerických Slovákov, že budem chodiť po tých cestách v boji za slovenský národ, po ktorých chodieval on.“ Aj titulok ďalšieho článku uverejnený na tej istej strane, hovorí jednoznačne: Dominik Sloboda na ceste do Ameriky nesie prsť z hrobu Hlinkovho a posolstvo pre amerických Slovákov. Aj keď v Clevelande nemajú prst, ale prsť, je to zaujímavá pamiatka, ktorá svedčí o prepojení Slovákov doma a v Amerike prostredníctvom osobnosti Andreja Hlinku.            

Citované články aj fotografiu kazety si môžete pozrieť tu.