Židovské noviny o Andrejovi Hlinkovi

Nekrológ z roku 1938

    Slovenský národ má veľkého mŕtveho. Oplakáva svojho syna, ktorý hlboko zaryl meno do slovenských dejín. Pred tvárou smrti zamĺkol každý bojový hluk; opadli vlny rozvírených vášní a pod hlbokým dojmom smútku osoby a strany, priatelia i nepriatelia hodnotia túto vynikajúcu postavu a prenikavý význam a my, židia, nemôžeme ostať stranou.     Jeho verejná činnosť zasiahla i do našich radov a zavdala nám príčinu určiť postoj k nemu.

    Roky svojej mladosti strávil v Ružomberku, v ovzduší, ktoré vzdor rôznemu politickému rozvrstveniu spojilo spoločensky všetkých ľudí dobrej vôle, kresťanov i židov; styk bol medzi ním a židmi úprimný a srdečný. Ctil a vážil si svojich židovských spoluobčanov a ako farár hlásal náboženskú znášanlivosť. Jeho bystrý zrak spoznal duševné hodnoty ružomberskej židovskej inteligencie, s ktorou sa rád stýkal.

    Svoju dôveru dal najavo, keď v pamätnom ružomberskom procese roku 1906 za svojich obhajcov si zvolil židovských advokátov dr. Izidora Bihellera a dr. Bernáta Hillera. A keď roku 1909 Ružomberčania poslali panovníkovi žiadosť, aby v Segedíne uväznený Hlinka bol oslobodený, na žiadosti boli podpisy i všetkých ružomberských židov.

    Hlinkov postoj k židom sa nezmenil ani po prevrate. Hlásal i vtedy náboženskú znášanlivosť. Ten smer, ktorý sa, bohužiaľ, v posledných rokoch udomácnil u jednej čiastky jeho okolia a našiel obraz i v jeho tlači – nebol mu po vôli a neschvaľoval ho. Tomuto dal jasnými slovami i výraz v onom uverejnenom rozhovore, ktorý mal s miestopredsedom Židovskej strany dr. Matejom Weinerom, v ktorom odmietol každú náboženskú alebo rasovú nenávisť, a prízvukoval nutnosť spolužitia kresťanského a židovského obyvateľstva.

    Keď sa skloníme i my pred pamiatkou tohto muža a zúčastníme sa smútku slovenského národa, dávame tým česť jeho statočnému zmýšľaniu, ktoré voči nám preukázal. Kiež by sa stal i v tomto smere vzorom tým, ktorí sú povolaní v jeho diele pokračovať.

 

Židovské noviny

Bratislava 19. augusta 1938