Ak vás projekt zaujal, môžete nás podporiť na čísle účtu: 

SK09 6500 0000 0036 5048 1508 

 

ĎAKUJEME!

5207 0042 0408 4048 07 0042 0408 4048