Na Slovensku má len veľmi málo osobností z našej minulosti internetovú stránku, ktorá by podrobne mapovala ich život. Nehovoriac o tom, že takýmto stránkam chýba objektívny a vyvážený pohľad. Zmeniť to má nový internetový projekt AndrejHlinka.sk, ktorý od 15. septembra 2014 prináša informácie o významnom slovenskom politikovi, katolíckom kňazovi a publicistovi Andrejovi Hlinkovi. 
    
Príležitosťou, pri ktorej vzniká internetová stránka, je 150. výročie narodenia Andreja Hlinku, ktoré pripadá na dátum 27. septembra 2014. „Cieľom tohto internetového projektu je objektívne a pravdivo predstaviť významného slovenského politika, kňaza a publicistu Andreja Hlinku. Pretože táto významná osobnosť slovenských dejín patrí k ústredným témam mojej vedeckej práce, vďačne budem asistovať pri vzniku a rozvoji tohto projektu,“ uviedol prof. PhDr. Róbert Letz, CSc., vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a odborný garant projektu AndrejHlinka.sk.
 
Cieľom projektu je nielen objektívne predstaviť Andreja Hlinku, ale tiež podnietiť ďalší historický výskum, bádanie v domácich a zahraničných archívoch, knižniciach a pozostalostiach. Predovšetkým však umožniť rýchly, jednoduchý a ľahký prístup verejnosti k faktom zo života Andreja Hlinku. Autori si kladú za cieľ aj otvoriť konštruktívnu a zmysluplnú diskusiu o moderných slovenských dejinách.
 
Vzhľadom na náklady spojené s technickou a grafickou realizáciou webu, ale aj autorskými prácami a obsahovým napĺňaním, je možné podporiť tento dobrovoľnícky projekt.