, bývalý československý a český prezident

„Z toho, čo o Andrejovi Hlinkovi viem, usudzujem, že to bol významný predstaviteľ slovenského národa a jeho ambícií. Ak ho spájajú s tým, čo sa tu udialo za 2. svetovej vojny, tak to nie je spravodlivé, pretože vieme, že zomrel ešte pred vojnou.“ (pri návšteve Ružomberka v roku 1990)

, československý prezident

„...základním jeho rysem je ohromná primitivnost, nevzdělanost, naprostá nepotřeba kultury.“

, spisovateľ, v roku 1938

„Kadiaľ tento bojový človek šiel, chumelilo sa, zúrili búrky a lialo sa. Mnohí mu to i zazlievali, prezývali ho buričom, no my dnes bezpečne vieme, že práve takého človeka sme potrebovali. Slovenská zem bola vysušená, mŕtva – potrebovala takéto búrky. Zelenalo sa po nich na každom poli, rástla odvaha, elán a ich priamy i nepriamy vplyv blahodarne pôsobil predovšetkým na náš kultúrny vývoj. Tu by diplomat a taktik nebol veľa vykonal. Jeho počínanie bolo by sa rozbilo na nedôvere a jeho hlas bol by sa zlomil vo vzduchoprázdnom priestore mĺkvych slovenských dolín. Musel prísť fascinujúci kazateľ, burič a fanatik slovenskej pravdy, musel prísť živelný, sentimentálnosťou a ohľadmi nezaťažený ľudský orkán, aby do samého dna rozbúril mŕtve slovenské jazero.“

, historik

„Hlinka bol človek z mäsa a kostí s kladmi i zápormi. Ak bilancujeme jeho činnosť, prevažujú prínosy. Vďaka ľudovej strane, ktorú spoluzakladal, sa zapojili široké slovenské vrstvy do politického života s demokratickým programom. Tragickou udalosťou v Černovej sa aj prostredníctvom Hlinku stala slovenská otázka známejšia vo svete. Výrazne sa zaslúžil o vznik ČSR, pritom sa ale neváhal postaviť na čelo slovenského autonomistického hnutia. Jeho jednoznačným pozitívom bol idealizmus a obetavosť. Za práva národa a za práva cirkvi bol pripravený znášať príkoria. Nebol uhladeným diplomatom, ani salónnym politikom, ale priamym, ráznym až autoritatívnym človekom, ľudovým tribúnom. Práve tu veľa získaval i veľa strácal.“

, politik

„Andrej Hlinka je jeden z najvýznamnejších politikov slovenských dejín. Podobne ako Štúr desiatky rokov pred ním sa snažil urobiť zo Slovákov politický národ, teda národ so svojimi osobitými politickými sformulovanými ambíciami. Aj sa mu to podarilo v tom zmysle, že jeho politika si našla masovú podporu.“

, filozof, kulturológ, katolícky kňaz, bývalý Hlinkov kaplán, v roku 1991

„...starý pán farár bol predovšetkým farár. Aj keď ho poznáme ako politika, hospodára, na prvom mieste bol farár... Hlinka ako farár povzniesol farnosť, povzniesol človeka... A Ružomberok, ten Hlinka skutočne povzniesol, ako povzniesol v náboženskom aj národnom povedomí ružomberského človeka.“

, bývalý predseda správnej rady Ústavu pamäti národa

Andrej Hlinka bol politik a všetci politici majú silnejšie i slabšie stránky. Každopádne Andrej Hlinka pôsobil v dvoch zásadne odlišných etapách: na konci Uhorska a počas takmer celej existencie prvej Československej republiky. V obidvoch etapách sa staval za práva slovenského národa, či už v otázke maďarizácie alebo v boji proti československému centralizmu a čechoslovakizmu. V týchto kľúčových otázkach Andrej Hlinka stál vždy na správnej strane a vždy na čele tých pohybov, ktoré sa ukázali ako plne oprávnené. Netreba sa vôbec báť označiť Andreja Hlinku za kľúčovú osobnosť slovenských dejín.

, emeritný košický arcibiskup

„Andrej Hlinka bol poctivý, čestný človek. Bol kamarátsky, priateľský ... (podľa rozprávania jeho súčasníkov). Ako kňaz bol svedomitý a zodpovedný. Rozhľadený politik – vnímal, čím jeho národ trpí, rozumel jeho potrebám. Nadšený rodoľub, ochotný pre národ trpieť. Nezištný politik – politiku vnímal ako službu národu.“

, evanjelický kňaz, spisovateľ, predseda Slovenskej národnej strany, v roku 1934

„Život Andreja Hlinku je životom národného bohatiera, ktorý stál a stojí v hrdom boji rovnako za svoj slovensko-národný a kresťanský ideál. Vernosť tomuto ideálu spečatil svojou osobnou nezištnosťou a utrpením.“

, spisovateľ, v roku 1938

... ako Mahátma Gándhí, stvoril Andrej Hlinka v slovenských dejinách vysoký vzor toho, ako sa možno stať naozaj obľúbeným, zaslúžilým a veľkým. Kto by teda prechovával krásnu túžbu dosiahnuť jeho význam v národe a chce na jeho uprázdnené miesto, ajhľa – nech vezme kríž vernej, za všetkých bojujúcej a žertvujúcej, činnej rodolásky a nasleduje ho.“

, filozof, katolícky kňaz, v roku 1934

„Hlinka je mimoriadny zjav a osobnosť. On vie strhávať ľud k sviatočnému pokoju, ale i k žeravému hnevu. Bude mať nezabudnuteľný zážitok ten, kto videl Hlinku rečniaceho k desaťtisícovým zástupom. Bolo menej dôležité, čo hovoril, hlavné bolo, že to Hlinka hovoril a dojem bol neporovnateľne ohromný... Hlinka je hlboko sugestívna osobnosť.“

, novinár, v roku 1925

„Jedni ho zaslepene milujú a druhí práve tak zaslepene nenávidia. – Má v sebe voľačo božského! – povedia jedni. A chcú, aby bol zbožňovaný. – Má v sebe voľačo diabolského! – povedia druhí, a chceli by ho zničiť.“

, rodák z Černovej, Hlinkov súčasník a sused

„Tento miestni pán farár bol rodom z našej obce menovaní Andrej Hlinka človek velmi múdri, rečniví, milí. Ku každiemu človeku uctiví. Jedním slovom ako ho naši občania a Ružomberčania pomenovali (miláčkom) ktoré meno aj si nad mieru zasluhoval. Tento muž silní v práci a v duchu nezlomní bojovník za práva ludu, na tohto slová obec šetki podujatia a všetki prevahi prijala, lebo sme od neho ako od nášho vrelo milovaného pastiera a rodáka všetko dobre očakávali...“