Povedali o Hlinkovi - Róbert Letz

„Hlinka bol človek z mäsa a kostí s kladmi i zápormi. Ak bilancujeme jeho činnosť, prevažujú prínosy. Vďaka ľudovej strane, ktorú spoluzakladal, sa zapojili široké slovenské vrstvy do politického života s demokratickým programom. Tragickou udalosťou v Černovej sa aj prostredníctvom Hlinku stala slovenská otázka známejšia vo svete. Výrazne sa zaslúžil o vznik ČSR, pritom sa ale neváhal postaviť na čelo slovenského autonomistického hnutia. Jeho jednoznačným pozitívom bol idealizmus a obetavosť. Za práva národa a za práva cirkvi bol pripravený znášať príkoria. Nebol uhladeným diplomatom, ani salónnym politikom, ale priamym, ráznym až autoritatívnym človekom, ľudovým tribúnom. Práve tu veľa získaval i veľa strácal.“