Zoznam publikácií na tému Andrej Hlinka

Prehľad kníh, kde sa dozviete viac.

Róbert Letz, Pavol Stano, Ľuboslav Hromják (eds.): Černová 1907 (2017)

Róbert Letz, Pavol Stano (eds.): Národe môj (2015).

Róbert Letz: Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (Bratislava, 2015)

Róbert Letz a kolektív: Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku (Martin, 2009)

Karol Sidor, František Vnuk: Andrej Hlinka 1864-1938

Peter Olexák: Antológia časopiseckých a novinových článkov Andreja Hlinku

Juraj Kuniak: Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi

Matúš Demko - Milan Fischer: Černovská balada o slobode Osudy predkov očami súčasníka

Anton Lauček: Černovčania Fragmenty zo života Andreja Hlinku až po černovskú tragédiu

Hurban-Vajanský, S.: Ružomberský kriminálny proces proti A. Hlinkovi, pojednávaný pred ružomberskou kráľ. súdnou stolicou od 26. novembra do 6. decembra 1906.(Turčiansky Martin, 1906)

Kolísek, A.: Andrej Hlinka. (Bratislava 1924), Sidor, K.: Andrej Hlinka. (1864-1926). (Bratislava, 1934)

Cháb, V.: Andrej Hlinka. (Praha, 1934)

Silan, J.: Requiem za A. Hlinkom. (Trnava ,1938)

Mederly, K.: A. Hlinka. (Bratislava 1942)

Faguľa, L. G.: A. Hlinka. (Bratislava, 1943)

Bešeňovský, Ľ. (zost.): Andrej Hlinka. (Winnipeg 1983)

Kirschbaum, J. - Fuga, F. (zost.): Andrej Hlinka v slove a obraze. (Toronto-Ružomberok 1991)

Bielik, F.-Borovský, Š. (zost.): Andrej Hlinka a jeho miesto v slovenských dejinách. (Bratislava, 1991)

Bartlová, A.: Andrej Hlinka. (Bratislava 1991)

Baláž, A.- Bebjak, S. (zost.): To bol Andrej Hlinka. In: Magazín Slovenského denníka, 1990

Vnuk, F.: Andrej Hlinka. (Bratislava, 1998),

Sidor, K. - Vnuk, F.: Andrej Hlinka 1864 - 1938. (Bratislava, 2008)