O projekte

andrejhlinka.sk

Na Slovensku má len veľmi málo osobností z našej minulosti internetovú stránku, ktorá by podrobne mapovala ich život. Nehovoriac o tom, že takýmto stránkam chýba objektívny a vyvážený pohľad. Zmeniť to má nový internetový projekt AndrejHlinka.sk, ktorý od 15. septembra 2014 prináša informácie o významnom slovenskom politikovi, katolíckom kňazovi a publicistovi Andrejovi Hlinkovi. Po krátkej prestávke sa činnosť portálu reštartovala 7. marca 2022.   

Príležitosťou, pri ktorej vzniká internetová stránka, je 150. výročie narodenia Andreja Hlinku, ktoré pripadá na dátum 27. septembra 2014. „Cieľom tohto internetového projektu je objektívne a pravdivo predstaviť významného slovenského politika, kňaza a publicistu Andreja Hlinku. Pretože táto významná osobnosť slovenských dejín patrí k ústredným témam mojej vedeckej práce, vďačne budem asistovať pri vzniku a rozvoji tohto projektu,“ uviedol prof. PhDr. Róbert Letz, CSc., vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a odborný garant projektu AndrejHlinka.sk. 

Cieľom projektu je nielen objektívne predstaviť Andreja Hlinku, ale tiež podnietiť ďalší historický výskum, bádanie v domácich a zahraničných archívoch, knižniciach a pozostalostiach. Predovšetkým však umožniť rýchly, jednoduchý a ľahký prístup verejnosti k faktom zo života Andreja Hlinku. Autori si kladú za cieľ aj otvoriť konštruktívnu a zmysluplnú diskusiu o moderných slovenských dejinách. 

Vzhľadom na náklady spojené s technickou a grafickou realizáciou webu, ale aj autorskými prácami a obsahovým napĺňaním, vás prosíme o podporu tohto vzdelávacieho a informačného projektu. Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.