Andrej Hlinka: V Bratislave si pripomenú 159 rokov od jeho narodenia

Andrej Hlinka

V stredu 27. septembra 2023 si pripomenieme 159. výročie narodenia Andreja Hlinku. Don Jozef Slivoň bude celebrovať v sobotu 23. septembra 2023 o 18.00 hod. svätú omšu v katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave-Krasňanoch.

(Zverejňujeme na základe zaslanej pozvánky od organizátora OZ Cyrilometodiada. Viac informácií tu.)