Spoznávame osobnosť

Značka: Černová 1907 (page 1 of 1)

Andrej Hlinka: Černovú oslávte všade

S bolestnou, ale i hrdou rozpomienkou hľadím do minulosti pred 30.rokmi.

Dívam sa na deň 27.októbra 1907, na deň martýria 15 černovských mučeníkov. Nemôžem inak. Veď som synom černovských rodičov. Delil som sa vo všetkom s osudom mojich rodákov. V Černovej som býval do svojho 12.roku, Černovci boli i po tom svedkami môjho účinkovania, študovania a života. Slovenský ľud som verne miloval. Lebo v každom Černovcovi som videl svojho rodného brata. Ich radosti boli mojimi radosťami. Ich bôle mojimi bôľmi. Zrástol som s tým ľudom, aj ľud sa túlil ku mne.

Read more

Anton Lauček: Ako som písal prózu o Andrejovi Hlinkovi

Mestskému výboru, pripravujúcemu spomienkové slávnosti pri príležitosti stého výročia masakry v Černovej, som sľúbil, že o Andrejovi Hlinkovi, mojom rodákovi, napíšem umeleckú prózu. O tejto významnej osobnosti slovenských národných dejín sa dovtedy neobjavila ani len poviedka, nieto ešte novela, prípadne román. Vtedy, rok pred termínom, sa mi videlo, že text o Hlinkovi sa mi ponúkne do pera sám a bez problémov. Pamätníci zachytili jeho každý krok a výrok, historici mu vyčlenili miesto v učebniciach. Dokumentov bolo dosť, až priveľa, bude teda z čoho čerpať. Tak som sa spoliehal.

Read more