Všetky Hlinkove články: Aj vy môžete podporiť životný projekt profesora Róberta Letza

Vydavateľstvo Post Scriptum prináša ambiciózny projekt: vydať v knižnej podobe plné texty prejavov a článkov Andreja Hlinku počnúc prvým publikovaným článkom z roku 1893 a končiac posledným prejavom z roku 1938. Jeho publikačná činnosť je mimoriadne rozsiahla, obsahuje viac ako 2 000 príspevkov.

Projekt Andrej Hlinka – prejavy a články sa realizuje pod vedením prof. Róberta Letza, vedúceho Katedry histórie a didaktiky dejepisu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Do tlače je pripravený prvý zväzok

Aktuálne je do tlače pripravený prvý zväzok zachytávajúci pôsobenie Andreja Hlinku v čase Uhorska v rokoch 1893-1918. Tento zväzok bude mať 776 strán a obsahuje 294 dokumentov, ktoré sú opatrené rozsiahlym vysvetľujúcim poznámkovým aparátom a ďalšími náležitosťami serióznej odbornej publikácie (súhrnné komentáre, súpis prameňov, menný a miestny register).

V rovnakom duchu sa pracuje na spracovaní Hlinkovej verejnej a publikačnej činnosti počas prvej Československej republiky (1918-1938), ktorá bude vzhľadom rozsah materiálu publikovaná v ďalších dvoch zväzkoch. Vydanie ďalšieho zväzku plánujú na koniec roka 2024.

Súčasťou projektu už bolo spracovanie autorskej bibliografie Andreja Hlinku vydanej v roku 2022.

Projekt Hlinka s dosahom na národnú kultúru

Finančné náklady na jeden zväzok pri danom rozsahu predstavujú približne 2 500 eur na redakčné a grafické práce a 5 000 eur na tlač (500 ks).

Ako informuje vydavateľ Pavol Stano, „vzhľadom na skutočnosť, že realizovať projekt tohto charakteru je nemožné na komerčnom princípe, oceníme akúkoľvek vašu podporu v presvedčení, že jeho výsledok bude jedinečným príspevkom k hlbšiemu osvetleniu osobnosti Andreja Hlinku vo vedeckom priestore i medzi širšou verejnosťou a bude mať tak dosah na slovenskú historiografiu a národnú kultúru vôbec.“

Ak sa rozhodnete projekt podporiť, pri vklade na účet vydavateľstva SK27 5600 0000 0018 4107 9002 použite poznámku „dar Hlinka“. Za vašu podporu vopred ďakuje konateľ Post Scriptum Pavol Stano.

Andrej Hlinka - Autorská bibliografia

Jedna odpoveď

  1. […] Práve vyšiel prvý zväzok, ktorý zachytáva všetky články do roku 1918. Môžete tiež podporiť vydanie druhého – objemnejšieho – zväzku, ktorý zachytí všetky publikované […]