Vyšli všetky Hlinkove prejavy do roku 1918

Andrej Hlinka : Prejavy a články I (1893 - 1918)

Andrej Hlinka napísal svoj prvý článok v roku 1893, posledný vyšiel po jeho smrti. Medzitým je viac ako 2 000 záznamov. Tento „korpus“ sa rozhodol spracovať a kompletne vydať prof. Róbert Letz z Univerzity Komenského. Práve vyšiel prvý zväzok, ktorý zachytáva všetky články do roku 1918. Môžete tiež podporiť vydanie druhého – objemnejšieho – zväzku, ktorý zachytí všetky publikované Hlinkove materiály do jeho smrti v auguste 1938.

Všetky prejavy Andreja Hlinku do roku 1918

Prvý zväzok knižného projektu Andrej Hlinka: prejavy a články prináša plné znenia všetkých publikovaných textov Andreja Hlinku do roku 1918, čo predstavuje 294 položiek reprezentujúcich Hlinkovu verejnú a publicistickú činnosť v uhorskom období našich dejín.

Vďaka dôslednej heuristickej príprave editorského tímu kniha zachytáva množstvo doteraz málo známych textov, napríklad takých, čo vyšli v inojazyčných novinách a časopisoch.

Ku každému dokumentu je pripojená krátka hodnotiaca charakteristika a vysvetľujúce poznámky. Projekt bude pokračovať spracovaním nadväzujúceho obdobia po rok 1938.

Andrej Hlinka (1864 – 1938) patrí k najvýznamnejším osobnostiam moderných slovenských dejín. Preto vydanie vedeckej kritickej pramennej edície obsahujúcej jeho prejavy a články umožní lepšie a precíznejšie zhodnotiť jeho miesto a význam v slovenských dejinách, ale aj uvedomiť si jeho odkaz aj pre dnešnú dobu, uvádza vydavateľ na svojej webstránke.


Andrej Hlinka: prejavy a články. 16,5 x 24,5 cm, 776 strán, tvrdá väzba, menný a miestny register, literatúra. ISBN 978-80-8218-055-1